Anne Wuolab: Sløydede Ord [Duddjojun Sánit]

Anne Wuolab er en nordsamisk designer og skribent, og har vært bosatt i Lycksele i flere år. I denne utstillingen utforsker hun grensene mellom sløyd og språk.
Høst 2015 - vår 2016
26.08.2015 
- 1.05.2016
Anne Wuolab

Grensene for tekst og design utforskes.

Čállima ja duddjoma rájáid guorahallan.      

Crafted words is art experiment.

Anne Wuolab

Anne Wuolab er født og oppvokst i Ofoten, Ballangen. Hun jobber som språklærer og skribent. I år, 2016, fikk hun Region Västerbottens kulturpris for litteratur og har avsluttet et kunstprosjekt Sápmi 2.0 med språket i fokus. Hun bor nå i Sverige, Lycksele.

Wuolab har tidligere hatt tekstutstillinger i Kautokeino (2009) og i Jokkmokk (2013) sammen med Rawdna Eira. Utstillingen het Ođđasit. På nytt.

En annen tekstutstilling, Lunddu jienat- Naturens ljuder, har hun hatt i Lycksele i 2011.

Wuolab jobber også med design og har hatt utstillingen Áigeguovdidlis ruvdnomoarssit – Den aktuella samiska bruden i Umeå (201), Kautokeino (2012), Jokkmokk (2012) og Lycksele (2013).

Designutstillingen Silba- Silver hadde hun hatt i Umeå og Lycksele (2015).

Mer om henne:

Facebook: https://www.facebook.com/duddjojun/

Twitter: https://twitter.com/annewuolab

Kontakt:

Epost: wuolaberg@gmail.com

Kontaktinformasjon:

Spørsmål rettes til Galleriansvarlig

Andre utstillinger