Gállogieddi

Sesongåpent
1. juni–medio august alle dager kl. 11:00-17:00
Samisk friluftsmuseum i markesamiske omgivelser.

Gården ligger helt oppunder fjellet langt fra kysten, og fra tunet har man fantastisk utsikt over nabobygdene og området rundt.

Den første faste bosettelsen på Gállogieddi tegner seg fra slutten av 1700-tallet, da reindriftssamen Jon Nilsen med familie slo seg ned her. Området i og rundt markebygdene var godt kjent for reindriftssamene som hver vår flyttet fra vinterbeitene på svensk innland (Jukkasjärvi kirkesogn) til sommerbeitene ved norskekysten. Mange av reindriftssamene ble etter hvert bofaste, og det er denne bosetningen som hovedsaklig danner grunnlaget for dagens markebygder.

Med utgangspunkt i gårdmiljøet ble det drevet kombinasjonsnæring hvor jordbruk, fiske, utmarksnæringer og reindrift utgjorde en helhetlig økonomi. Gårdstunet består av gamme, tradisjonell buestangslavvo (bealljegoahti), våningshus, fjøsbygning, eldhus, stabbur, skjeltersjå, jordkjeller og en samling av gamle gjenstander og redskaper.

I våningshuset kan du i tillegg se en utstilling med tradisjonelt samisk håndverk – duodji. Tilknyttet museet finner du også en 2 km lang kultursti med markasamiske kulturminner. Kulturstien er merket og løypa er en del av den gamle ferdselsveien til fjells.

Hver sommer i slutten av juli arrangeres festivalen Márkomeannu på Gállogieddi.

Praktisk informasjon

Gállogieddi er tilrettelagt med både lekefasiliteter og matservering.

Ta kontakt for å avtale gruppebesøk.

Parkeringsplass ved fylkesveien, 400 meter fra museet. Egen parkering for bevegelseshemmede finnes lenger opp mot friluftsmuseet.

Tilgjengelighet: Veien opp til museet har noen bratte områder og er vanskelig tilgjengelig for rullestol. Det er også begrenset tilgang til antikvariske bygninger. Det er mulig for bevegelseshemmede å få tilgang til museumsområdet med bil etter avtale, ta kontakt på tlf 76 98 50 20.