Historie og kunnskap

Her deler vi historie og kunnskap fra vår felles samiske kulturarv.

Detaljbilde av byggverk, samiske byggetradisjoner.

Várdobáiki museum har gjennomført en rekke tiltak og prosjekter med den hensikt å gi opplæring, videreføre, bevare og dokumentere et bredt spekter av vår felles samiske språk- og kulturarv. Her kan du lese noen av rapportene som er utarbeidet i forbindelse med prosjekter vi har gjennomført.

I 2010 startet Várdobáiki museum et dokumentasjonsprosjekt som hadde til hensikt å dokumentere og registrere grenseoverskridende flytteveier for rein. Prosjektet besto av både kulturminneregistreringer, innsamling av muntlige kilder, søk i skriftlige kildemateriale og gjennomgang av relevante historiske kart. Prosjektleder var Inge Svonni og prosjektansvarlig var Thomas Ole Andersen.

 

Se hele rapporten her [PDF 8MB ]

Várdobáiki museum har over tid opparbeidet seg kompetanse og rutiner innen det samiske bygningsvernet. Museet har også mål om å bli en kompetanseinstitusjon innfor faget, både i nasjonal og regional samisk sammenheng. I den faglige videreutviklingen har det vært nødvendig og fruktbart å søke samarbeid med andre relevante fagmiljøer. I denne sammenhengen har Várdobáiki museum gjennomført museet et prosjekt i samarbeid med Norsk Kulturminnefond, som har vært en betydelig bidragsyter med sin fagkompetanse innen samisk bygningsvern. Prosjektet hadde til hensikt å identifisere, registrere og tilstandsvurdere tradisjonelle samiske fjøsgammer i Nordre Nordland og Sør- Troms.

 

Se hele rapporten her [PDF 2,36MB ]