Områder

Várdobáiki består av seks virksomhetsområder: barnehage, museum, språk, kultur, helse og eiendom.

Utstilling av samiske gjenstander.

Museum

Várdobáiki museum jobber med forvaring, forskning, formidling og fornyelse av samisk kunst-og kulturarv.

Galleri

Regionens eneste samiske galleri er en arena hvor både profesjonelle kunstnere og amatører kan vise seg frem.

Helse

Vi arbeider med helsespørsmål lokalt, regionalt, og nasjonalt samt bistår med erfaring og kompetanse.

Márkomának barnehage

I samisk barnehage vektlegges det å gi alle barn kjennskap til samisk språk og kultur.

Mann underviser barn på et gresstun.

Gállogieddi

På friluftsmuseet kommer du tett på samisk mattradisjoner, byggeskikk og håndverk.

Liten jente kaster med lasso.

Barru

Samisk språkarena for Vesterålen og Lofoten.

Barn som løper i skogen

Språksenter

Revitalisering av det samiske språk for fremtiden.