Vilgesvárre

Ta kontakt for besøk og omvisning med guide.
(Dette håndteres ikke av Várdobáiki)
Opplev en levende samisk boplass i et tradisjonelt samisk kulturlandskap.

Vilgesvárre samisk boplass er en del av et tradisjonelt samisk kulturlandskap, med et rikt omfang av spennende kulturminner. Den første permanente samiske bosettingen på stedet kan spores tilbake til midten av 1800-talet. Dagens stående byggverk på Vilgesvárre ble reist i mellomkrigstiden. Kulturmiljøet har opp gjennom tidene bestått av gammer, våningshus, løer, stabbur og jordkjellere. Den siste permanente bosetningen var på 1950-tallet. Fram til slutten av 1980-tallet var boplassen preget av forfall og forvitring. Det har imidlertid blitt foretatt omfattende restaureringer og rekonstruksjoner av kulturmiljøets byggverk fra og med slutten av 1980-tallet.

I dag er Vilgesvárre samisk boplass en levende samisk boplass med kulturformidling og en rekke aktiviteter. Boplassen drives av Sandemark Bygdeutviklingsselskap, med et administrativt og faglig samarbeid med Várdobáiki museum.

Praktisk informasjon

Ta kontakt med:
Sandmark Bygdeutviklingsselskap, ved Tore Johnsen, tlf: 90592574, e-post: tore-hjo@online.no