Dutkan Davvin

I Dutkan Davvin-prosjektet skal historiker Janicken Olsen se nærmere på én spesifikk gjenstand og hvilke muligheter for ny kunnskap denne kan gi.

Dutkan Davvin – Forskning i nord (2022 – 2024) er et nettverk for museer i Troms og Finnmark. Tretten museer i regionen er med i prosjektet, som finansieres av Kulturdirektoratet og Troms og Finnmark fylkeskommune. Målet er å etablere et sterkere forskningsnettverk mellom museene i nord, og å styrke forskningsvirksomheten ved museene. Les mer her.

En messingskål fra Grovfjord – tidligere kategorisert som et vaskefat –  har en proveniens som setter den i sammenheng med eldre samisk trosutøvelse. Ifølge tidligere eier av skålen skal språkforsker og etnolog Just Qvigstad bemerket at den har blitt brukt som en tromme.  Gjennom studier av skriftlige kilder, komparativ metode og lokale tradisjonskunnskaper vil jeg prøve å sette skålen i en ny kontekst, og se i hvilken grad den kan gi oss ny kunnskap om den tidlige samiske religionsutøvelsen i regionen.

Messingskålen er en del av det opprinnelige utvalget av gjenstander valgt ut for tilbakeføring gjennom bååstede-prosjektet. Bååstede betyr «tilbake» på sørsamisk. Prosjektet ble igangsatt i 2012, og i løpet av prosjektperioden skal Norsk Folkemuseum og Kulturhistorisk museum tilbakeføre deler av de samiske samlingene til regionene de opprinnelig ble samlet inn fra. Várdobáiki museum mottok 32 gjenstander gjennom prosjektet.

Med messingskålen som kasus vil vi også se nærmere på den lokale betydningen av bååstede hos Várdobáiki museum og den samiske regionen Sør-Troms og Nordre Nordland. På hvilken måte får bååstede-gjenstandene en ny relevans og ny bruk gjennom tilbakeføring til sitt opprinnelig miljø og kunnskapskontekst? I hvilken grad får den tilbakeførte kulturarven verdi ut over sin funksjon som museumsgjenstander?

Janicken Olsen, historiker