Bargit

Vi er et mangfoldig knippe av ulike mennesker. Sammen gjør vi vårt ytterste for at Várdobáiki skal være et fyrtårn for samisk språk, kultur og samfunnsliv i regionen.

Tonje Nikolaisen
Konstituert barnehagelærer, Márkomának barnehage

Vi som jobber på Várdobáiki er et mangfoldig knippe av ulike mennesker, noe vi anser for å være en styrke for det arbeidet vi skal utføre.

Alderssammensetningen er like sprikende som de ulike personlighetene, fagkompetansene og livserfaringene. Vi har pionerer fra 70- og 80-tallets samerettsforkjempere, vi har representanter for de uredde og bevisste sameungdommene, vi har til og med noen som fortsatt er under omskolering fra fornorskningens tidsalder.

Noen elsker å formidle det samiske språket og den samiske kulturen, både til barnehagebarn og voksne. Enkelte liker å selge og passe på økonomien vår, andre har kompetanse innen helse og omsorg, og noen vet hvordan vi best skal ta vare på gamle bygninger. Vi har ansatte som kan lage mat og fange en rein med lasso, mens andre tar hånd om vårt kunstneriske image.

Sammen gjør vi hele tiden vårt ytterste for at Várdobáiki skal fremstå som et fyrtårn for samisk språk, kultur og samfunnsliv i vår region.