Neahttabuvda

Vi fører bøker, hefter, tidsskrifter og tegneserier samt våre egne, populære publikasjoner som Elle og Ándá- og Oainnus-serien.

Den tredje boka om Elle og Ándá, to samiske dukker. Gjennom bøkene får du være med på noen av opplevelsene deres. I denn…

kr 150

Nå er historier om de to samiske dukkene Elle og Ándá blitt bok. De er ute på eventyr i fjæra denne gangen og der opplev…

kr 150

Heftet er det første i Várdoáiiki samisk senters skriftserie. Heftet tar for seg historien om den samiske pioneren og fo…

kr 80

Den fjerde boka om Elle og Ándá, to samiske dukker. Gjennom bøkene får du være med på noen av opplevelsene deres. I denn…

kr 150

Den andre boka om Elle og Ándá er nå kommet ut. Denne gangen møter vi de to samiske dukkene i og omkring gammen.

kr 150

Várdobáikis skriftserie har denne gangen samisk helse som tema og består av fem artikler. Artiklene er alle knyttet til…

kr 120

Jukkasjärvisamisk, tornesamisk, markasamisk, markesamisk, det sørligste tornesamiske dialektområde på norsk side. Alle d…

kr 120

Hvordan var livet i de samiske markebygdene for 100 år siden? Gjennom gamle fotografier og fortellinger knyttet til menn…

kr 120

Arbeidshefte til dukkekofter med tilbehør fra Ofoten og Sør-Troms-området. Heftet inneholder arbeidsbeskrivelser med bil…

kr 100

Heftet inneholder oppskrifter og fremgangsmåter for å lage tradisjonell samisk blodmat fra Sør-Troms og Nordre Nordland.…

kr 50

«Jeg har tatt opp noe av arven til min bestefar. I løpet av en 20 års periode har jeg selv laget mange historier. Noen a…

kr 150

Jukkasjärvisamisk, tornesamisk, markasamisk, markesamisk, det sørligste tornesamiske dialektområde på norsk side.  Alle…

kr 120

Katalog fra utstillingen Oainnát go MU? Ser du MEG? Do you see ME?, et samarbeidsprosjekt mellom Trastad Samlinger &#821…

kr 75