Márkomának barnehage

Rahpanáiggit: Mánnodagas - bearjadahkii: 10.00 - 15.00. Sierra bassebeivviid ii leat rabas. Skánik.
Mandag-fredag: 06:45-16:15

I samisk barnehage vektlegges det å gi barna kjennskap til samisk språk og kultur. Opptakskretsen er Tjeldsund og Evenes kommune.

Márkomának barnehage

Barnehagen har et stort og godt tilrettelagt uteområde med gamme og bålplass, lokalisert i Planterhaug i Tjeldsund kommune. I tilknytning til bålplassen er det et utekjøkken for å tilberede mat og et stabbur for utstyr.

Informasjon

Barnehagens opptakskrets er Tjeldsund og Evenes kommune. Det kan søkes om opptak for barn med samisk som hjemmespråk eller aktivt språk fra andre kommuner. Barnehagen er åpen for barn fra 10 måneder.

Dette er en samisk barnehage og det vektlegges å gi alle barn kjennskap til samisk språk og kultur. Det gjennomføres jevnlig språkutviklingsprosjekt etter kapasitet og ressurser.

Søknadsfrist er 1. mars og hovedopptak skjer om våren. Opptak kan også skje i løpet av barnehageåret dersom det er ledige plasser.

Som et samisk språktiltak vil Sametinget gi gratis barnehageplass til samiskspråklige barn utenfor Nord-Troms og Finnmark. Det stilles krav til barnehager som vil komme inn under ordningen. Når det er klart om Márkománák samisk barnehage kommer inn under ordningen vil vi orientere brukerne om det.

Elektronisk søknad sendes til Tjeldsund kommune: https://barnehage.visma.no/tjeldsund

Barnehagestyrer har fullmakt til å foreta løpende opptak.

Connie Mohaug, styrer, 100%
Marte Myrnes Balto, pedagogisk leder, 100%
Hilda Eilertsen, fagarbeider 100%
Gunn Myrnes Olsen, assistent, 100%
Tonje Nikolaisen, konstituert barnehagelærer, 60% ut barnehageåret 2022/23
Renholdere: Trym Mohaug, Isabell Høgmo Adolfsen, Gøril M. Pedersen.

Vedtekter for Márkomának sámi mánáidgárdi – samisk barnehage:

Les vedtektene her, dato endret 26.03.2021.

Maid dáhpáhuvvá

Aktuelt márkomának barnehage

I 2022 jobbet vi med fiske- og naturprosjekt i barnehagen. Vi dro på fisketurer med båt, isfiske og fisketur i elva. Vi har høstet inn bær og grønnsaker og laget gode matretter av dette.
Musea lea duođášteamen vuoiŋŋalaš kulturárbevieruid "Árbevierut čađnon jápmimii márkosámi guovlluin Stuornjárggan".