Fearánat Sámis – På eventyr i Sápmi barnehagebok

I februar 2023 utgir Várdobáiki en barnehagebok der alle barn kan få litt kjennskap til samisk språk, kultur og samfunnsliv gjennom de to hovedkarkaterne, kildinsamiske Moatren og markasamiske Niillas.
Illustrasjon av samisk jente som gir samisk gutt en gren med blader på.

Boken er tenkt brukt i barnehager og småskolen, men er også egnet til fortellerstunder i andre sammenhenger. Boken er i A3-format og har fargerike illustrasjoner som gjør den egnet til fortellerstunder. Kunstbildene er laget av Drozdov Vladislav ved Murmansk pedagogiske college.

Boken er bygget opp rundt de åtte samiske årstidene med en fortelling for hver uke, tilsammen 38 uker. Mange av fortellingene er basert på tradisjonelle samiske fortellinger fra ulike deler av Sápmi, det samiske bosetningsområdet i Norge, Sverige, Finland og Russland.
Til hver fortelling er det valgt tre samiske ord eller begreper som er uthevet i teksten og illustrert med bilder. Målet er at barna skal kunne lære disse samiske ordene i løpet av ei uke. Det følger med forslag på aktiviteter til hver fortelling, samt en faktadel som utdyper temaene. Faktadelen er tenkt som kompetanseheving for barnehagelærere og lærere i småskolen, samt andre voksne.

Heftet er blitt til gjennom et samarbeid mellom Várdobáiki språksenter, Márkománák samisk barnehage i Tjeldsund kommune, Murmansk barnehage nr. 136, Murmansk pedagogiske college og Lujávri samisk kultursenter i Lovozero kommune i Russland. Heftet utgis i Norge på nordsamisk med markasamiske ord og uttrykk, samt på norsk. Målet er at norske barn skal lære noe nordsamisk med markasamiske tilsnitt og om samisk kultur og samfunnsliv. Heftet skal også utgis i Russland på kildinsamisk og russisk. Målet er at russiske barn skal kunne lære noe kildinsamisk og om kildinsamisk kultur og samfunnsliv.

Arbeidet med utgivelse av heftet ble delt i to deler: tekstproduksjon og utgivelse. Første del er finansiert av Sametinget, Nordland fylkeskommune, Barentsekretariatet og Várdobáiki språksenter. Andre del som er utgivelsesdelen, er finansiert av Sametinget og Várdobáiki språksenter.

Andre prosjekter