Vi søker vikarer til Márkomának barnehage

Vi søker vikarer som har erfaring med barn, liker å leke, liker å være ute, og som klarer å stå i en hektisk hverdag der barn skal være i fokus.

Vi søker vikarer som har erfaring med barn, liker å leke, liker å være ute, og som klarer å stå i en hektisk hverdag der barn skal være i fokus. Det vil være en stor fordel om du snakker samisk.

Tak kontakt med styrer, Connie Mohaug på tlf 469 69 097 for en hyggelig samtale.