01.11.2023
-01.12.2023

Háliidat go oahppat eanet sámegiela? Ønsker du å lære deg bedre nordsamisk?

2024 giđa fállá UiT guokte joatkkakurssa sámegielas. Våren 2024 tilbyr UiT to videregående samiskkurs
Praktihkalaš dieđut

Háliidat go oahppat eanet sámegiela? 2024 giđa fállá UiT guokte joatkkakurssa sámegielas:

SAM-2031 (gielladieđa 15 čuoggá): https://uit.no/utdanning/emner/emne/822882/sam-2031

ja  SAM-2131 (girjjálašvuohta/kulturdiehtu 15 čuoggá):  https://uit.no/utdanning/emner/emne/822880/sam-2131

Oahpahus lágiduvvo UiT Romssa campusis golmma geardde vahkus. Lea vejolaš čuovvut oahpahusa neahta bokte jus studeanttain lea doarjja giellaguovddážis – váldde oktavuođa Várdobáikki giellaguovddážiin. Ovdamáhttun ávžžuhuvvo sámegiela vierisgiela jahkeovttadat dahje sámegiella nubbingiellan joatkkaskuvllas.

Ohcanáigemearri lea juovlamánu 1. beaivvi 2023, ja don ozat báikkálaš sisaváldima UiT neahttasiidduin: https://uit.no/utdanning/opptaksinfo#kapittel_711477 (ohcankoda lea ‘9199 – Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad.’) Ohcanportála lea rabas 1.11.23-1.12.23.

Dárbbašat go nannet giellaoahpa ovdal go kurssat álget? Iskka dán neahttasiiddus: https://kursa.oahpa.no/ , ja loga fal sámegiel mediaid ja girjjálašvuođa.

 

*************************************************

 

Ønsker du å lære deg bedre nordsamisk? Våren 2024 tilbyr UiT to videregående samiskkurs:

SAM-2031 Nordsamisk som fremmedspråk: videregående språkkurs – 15 stp: https://uit.no/utdanning/emner/emne/822882/sam-2031

og SAM-2131: Nordsamisk som fremmedspråk: nordsamisk litteratur/kulturkunnskap – 15 stp:  https://uit.no/utdanning/emner/emne/822880/sam-2131

Undervisningen gis ved UiT campus Tromsø tre dager i uka. Det er mulig å følge undervisningen via nett dersom studenten har støtte fra et samisk språksenter – ta kontakt med Várdobáiki språksenter. Anbefalte forkunnskaper tilsvarende årsenhet i nordsamisk som fremmedspråk, eller samisk som andrespråk på videregående skole.

Søknadsfrist er 1. desember 2023, og du søker lokalt opptak på UiTs nettsider: https://uit.no/utdanning/opptaksinfo#kapittel_711477  (Søknadskode 9199 – Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad.). Søknadsportalen er åpen mellom 1.11.23 og 1.12.23.

Trenger du å friske opp kunnskapene dine før kursene starter? Sjekk denne nettsiden: https://kursa.oahpa.no/ og les samiske media/litteratur.

Iežá doalut