Dekoloniseren ja revitaliseren Sámis. Ola Røe govat 1979 – 2019 Dekolonisering og revitalisering i Sápmi. Ola Røe fotografier 1979 – 2019 ved Galleri Várdobáiki

En spennende utstilling som dokumenterer flere av de store hendelsene i Sápmi fra Alta-aksjonen til idag. Den består av både bilder og tekst.
24. mai til 30. juni 2023
24.05.2023 
- 30.06.2023

– Jeg fikk samiske venner da jeg studerte i Tromsø på 70-tallet. Jeg satt ofte med dem i «det samiske hørnet» på Prelaten kro. Sammen med dem var jeg også på samefester.

Dette forteller fotograf Ola Røe, om hvordan han ble kjent med Sápmi.

Ola Røes fotografiske virke har vært i den mest begivenhetsrike tiden i Sápmi. Utstillingen er en dokumentasjon av den nye tiden i samiske samfunn. Den starter med Alta-kampen, som
resulterte i at samenes status som folk i Norge ble styrket. Med dette begynte også for alvor dekolonineringen og revitasliseringen, med oppblomstringen av samisk kultur. Samene ønsket å bli kvitt koloniseringen og levendegjøre egen kultur.
Fotograf Ola Røe har vært sentral i å dokumentere denne viktigste perioden i samisk historie.

– Jeg flyttet til Guovdageaidnu-Kautokeino på 80-tallet og bodde der i noen år. Der samarbeidet jeg også med fotograf Harry Johansen, som er same.

Dette forteller fotograf Ola Røe. Utstillingen viser hans fotografier gjennom 40 år, fra 1979 til 2019.
Dette er en foto- og tekstutstilling, som begynner med Altakampen, så Beaivváš samiske nasjonalteater, Masigruppa, Riddu Riđđu, Heini Wesslin og til slutt Nils Aslak Valkeapáá – Áillohaš.

Kurator og tekstansvarlig: Jorunn Eikjok
Design: Ola Reibo

Lytt til podcast, samabeid mellom Narvik museum og Várdobáiki
Kontaktinformasjon:

Spørsmål rettes til Galleriansvarlig

Andre utstillinger