Being A Part

Samisk kunstnerforbunds 30års jubileums vandreutstilling
Høst 2009
21.11.2009 
- 22.01.2010

Fredag 27 november 2009 kl. 14:00  åpnet utstillingen Being A Part, Samisk kunstnerforbunds 30års jubileums vandreutstilling, på Várdobáiki samisk senter.

Utstillingen ble vist i Karasjok sommer 2009. Med stor åpning den 27 juni, inklusiv ett inneholdsrik vernissageprogram, ble hele Karasjok involvert i Being A Part. Ikke mindre enn fire utstillingslokaler ble tatt i bruk for utstillingens 26 kunstnere. Samisk Kunstnersenter komplettert med lokaler ved RidduDuottar Museat, Sapmi og Coop butikken. Det var en unik opplevelse og et erfaringsrikt møte med samtid, kreativitet og samiske uttrykk.

På Várdobáiki vistes en mindre versjon av utstillingen. Nå er det 16 samiske kunstnere som er valgt ut, men utstillingen er like innholdsrik som utstillingen i Karasjok.

Being A Part plaserer samisk kunst og kunsthåndverk mitt opp i 21. århundrets globaliserte problemstillinger, kreative veiskiller og kulturelle knutepunkter. Kunstnere på utstillingen representerer et mangfold av medier, materialer, temaer og uttrykksformer, og gjør Being A Part en utstillingsopplevelse utenom det vanlige. Samisk kunstnerforbunds 30-års jubileum er utgangspunkt for utstillingen og Being A Part tar tillfelle i akt til å både vise ett antall avgjørende historiske fortellinger og å peke på alldeles aktuelle impulser på vei inn i fremtiden.

Being A Part er kurartert av Jan-Erik Lundström, museumssjef ved Bildmuseet i Umeå og er en omfattende og generøs manifestation med fokus på samtidskunst av samisk opprinnelse eller metodologisk eller tematisk hører en samisk kontekst til. Utvalg av såvel medier som material spenner seg over et brett register fra eksempelvis objekt i metall, tre eller glass till fotografi, video, installation och performance. Og at utstillingen inkluderar bidrag fra over tre generasjoner kunstnere beriker såvel uttrykk som innhold.

Tittelen Being A Part understreker en sammensatt och flerstemmig tillhørighet. Samisk kunst eksisterer i et nasjonalt, skandinaviskt och internasjonellt perspektiv, i dialog med en globalisert samtidskunst. Samisk kunst utgør samtidig en autonom erfaringssfære, i samspill med foranderlig samisk kultur, med tradisjon och fornyelse. Det samiske er en del av og det er skilt fra; det omfattende og det særskilte  sammenflettet. Men Being A Part peker også på en annen slags tilhørighet: en nærhet til og en lydhørhet for materiell og metod, nærmiljø og umiddelbart livssammenheng, ursprung og holdbarhet, kunnskap och erfaring. Being A Part synes og tar fatt i denne tacit knowledge – en slags grunded eller interiorisert kunnskap – som et sterkt strek i samisk kunst.

30-årsjubileum bistår også med å løfte fram et historisk sammenheng. I Karasjok ble det vist en serie nøkkelverk av bland andre Britta Marakatt Labba, Hans Ragnar Mathisen, Nils Aslak Valkeapää og Jorma Puranen som peker ut såvel avgjørende influenser som en politisk og kolonial kontekst. Tidlige arbeider av Lena Stenberg og Geir Tore Holm formulerer identitets agenda. Synnøve Persen og Iver Jåks virker i skjærningspunkter mellom tradisjon og fornyelse.

Samtidig gir Being A Part generøst plass til aktuelle arbeider av såvel den aller ungste generasjonen som mer etablerte kunstnere. For eksempel bidrar Inger Blix Kvammen og Per Isak Juuso med gjenstander i metall og tre som er like konseptuellt som håndverksmessig sofistikert. Charlotte Nilsen fletter sammen tekstile arbeider, performance, video og installasjon. Alf Salo står for et glimrende forførisk abstrakt-ekspresionistisk maleri. Joar Nango introducerer en arkitektonisk tematik. Bente Geving, Katarina Pirak Sikku og Liselotte Wajstedt gir ny aktualitet til tema som individuell og kollektiv identitet, ursprung, utenforskap, makt og tilhørighet.

Følgende 16 kunstnere deltar med arbeider i Being A Part  på Várdobáiki: Victoria Andersson,  Bente Geving, Marja Helander, Geir Tore Holm, Annelise Josefsen, Aslaug Juliussen, Per Isak Juuso, Inger Blix Kvammen, Britta Marakatt Labba, Unn Kristin Laberg, Hans Ragnar Mathisen, Joar Nango, Alf Salo, Lena Stenberg, Katarina Pirak Sikku og Liselotte Wajstedt.

Utstillingen er støttet av Sametinget i Norge, Sametinget i Sverige, Sametinget i Finland, Kulturkontakt Nord, Nordland Fylkeskommune, Troms Fylkeskommune, Finnmark Fylkeskommune og Karasjok kommune.

Kontaktinformasjon:

Spørsmål rettes til Galleriansvarlig

Andre utstillinger

Vår og høst 2010
7.05.2010 
- 1.11.2010