ARRAYS

Fotoutstilling, Unn Kristin Laberg
Vår 2009 - høst 2009
8.05.2009 
- 1.11.2009

Hun er født og oppvokst i Grovfjord i Skånland kommune og har base i Evenes kommune.

Unn Kristin har Master i kunst fra Kunsthøgskolen i Bergen og har hatt en rekke utstillinger både innenlands og utenlands. Hun jobber med ulike teknikker innen billedkunst, men hovedsakelig tegning, fotografi og installasjoner. Representasjon, koding, dekoding og konstruerte systemer er en rød tråd i arbeidene hennes. Det bakenforliggende systemet og utføringen av handlingene knyttet til det, er ofte like viktig som det man ser. Det sensualistiske viker for det konseptuelle, likevel er det kroker publikum fanges inn av.

Galleri Várdobáiki gleder seg over å få vise frem arbeidene til en så spennende kunstner. For tiden arbeider på hun et utsmykningsprosjekt for KORO (Kunst i offentlig rom) og skal smykke ut fellesrom i Halden Fengsel som er under bygging og skal stå ferdig til neste vår. Hun er også leder for Sametinget s innkjøpskomité.

Kontaktinformasjon:

Spørsmål rettes til Galleriansvarlig

Andre utstillinger