Nils Anders Inga

Koldnål, kollografi og aquatint
Vår 2011
24.06.2011 
- 1.11.2011
Nils Anders Inga

Vem är Nils Anders Inga?

Familjen levde ett nomadiskt liv, min far och mor var aktiva hela sitt liv inom renskötseln. Familjen består av 9 barn, själv är jag yngsta barnet. Mina första levnadsår är minnesvärda och upplevelselika. Upplevde de tidigaste barnaåren utan el och vägar, men med starka samiska seder och traditioner. Skolgången startades i nomadskolan och jag har upplevt inackorderingen vid 7-års ålder.  Mina stora intressen är den samiska kulturen och den ger mig inspirationen att tänka kreativt. Att skriva, fotografera och skapa grafisk konst är närmast mitt hjärta.

Jag gör numera endast grafik o tekniken på de stora bilderna är collographic. Annars är teknikerna torrnål och aquatint, de är av mindre storlek.

Jag skickar en aquatintbild, Sun Drum, 30x20cm o Kristalltid, colographic, 60×70 cm. Grafiken är numrerad och satt max 30st. på collographicen.

Om teknikkene, sakset fra Wikipedia:

Kollografi

Trykketeknikk innen grafikk, som kan brukes både til høytrykk og dyptrykk, med mange muligheter for varierte utrykk.

Trykkplaten lages av papp eller et annet materiale. Motivet kan arbeides inn i platen ved å skjære eller rive i pappen eller å bygge opp platen med lim, gjerne iblandet andre stoffer som kritt ol.. Man kan også lime fast ulike materialer til platen (sagspon, sand, naturmaterialer etc.) Som beskyttelse påføres platene et lag shellakk som skal beslytte de sårbare materialene og trykksverten og hindre at den trenger inn i platen og å styrke den.

En slik plate tåler bedre å brukes til høytrykk enn dyptrykk. På grunn av materialenes darlige motstand mot slitasje kan kollografi bare benyttes til små opplag.

Akvatint

Akvatint er en type etsing, og syre blir brukt for å etse motivet inn i trykkplaten. Det typiske for akvatinten er de små fordypningene eller porene i metallet som tar opp, og gir fra seg trykksverte ved trykkeprosessen. Akvatintetsningen etterlater en jevnt mørk grå overflate etter trykking, ikke ulikt et raster i et avisbilde. Høylys skapes ved å jevne ut ujevnheter og porer i metallet, og det arbeides fra mørkt grå til lysere valører.

Den grå akvatintvirkningen skapes ved at det strøs et fint lag av harpiks over metallplaten. Platen varmes akkurat nok til at harpikskornene smelter fast til metallet. Platen legges i syrebad, og syren angriper de delene som ikke er dekket av harpikskorn. Således skapes en fin, ru og myk tekstur.

Før etsingen, kan det påføres en etsegrunn, slik som asfalt eller andre syrebestandige materialer. Partier som er dekket av etsegrunn etses ikke, og vil heller ikke holde på trykksverte. Disse partiene vil framstå som helt hvite ved trykking.

Som ved etsing kan mørkere partier skapes ved å tegne og ripe i asfalt eller harpiks med metallnåler eller andre skarpe gjenstander.

Koldnålsradering

Koldnålsradering eller tørrnål er en grafisk trykkteknikk der motivet preges inn i trykkplaten ved hjelp spisse verktøy, såkalte koldnåler. Teknikken kjennetegnes på de myke, nesten lodne linjene.

Blant andre Rembrandt er kjent for sine koldnålsarbeider.

Kontaktinformasjon:

Spørsmål rettes til Galleriansvarlig

Andre utstillinger

Vår 2009 - høst 2009
8.05.2009 
- 1.11.2009
Vår og høst 2010
7.05.2010 
- 1.11.2010