100 samiske portretter

Fotoutstilling, Torgrim Hermansen Halvari)
Vinter 2020
2.02.2020 
- 25.04.2020

Det finnes fortsatt mange stereotyper om samer og det samiske. Utstillingen er en døråpner for å danne en større bevissthet rundt og skape diskusjon om hva samisk identitet er i dag.

Den ferske bokutgivelsen: Same viser portrettene fra utstillinga i bokform. Same er utgitt på forlaget Utenfor allfarvei og har forord av Ole Henrik Magga. Boka er trykket på norsk, nordsamisk og engelsk, slik at den kan brukes av samiske undervisningsinstitusjoner så vel som kjøpes av turister mfl.

Boka kan bestilles direkte fra forlaget: forlaget@utenforallfarvei.no
Se mer informasjon om boka her og her

Kontaktinformasjon:

Spørsmål rettes til Galleriansvarlig

Andre utstillinger