Márkku sánit språkapp

Ravda Lágádus i samarbeid med Várdobáiki samisk senter har utviklet Márkku sánit mobilapp i 2022.
Markasamisk ordliste

Márkku sánit mobilapp er basert på boka Márkku sánit (Asbjørg Skåden, Skániid girjie, 2010).

Márkku sánit er ei termordliste som inneholder ord og uttrykk fra muntlig tale i markesamisk område som er på norsk side av tornesamisk område. Muntlig tale varierer. Dette gjenspeiles i ordlista. Områdets samiskspråklige særtrekk er beholdt, deriblant midtkonsonanter. Gamle norske markebygdord er beholdt i oversettelse. Synonymer utfyller disse orda.

Asbjørg Skåden startet i 1987 med å samle markesamiske ord og uttrykk. I 1999 gav Sametinget finansiering til et innsamlingsarbeid i regi av Skådens forlag Skániid girjie. Innsamlingsarbeidet ble ledet av Asbjørg Skåden og totalt 117 informanter bidro i arbeidet. Nordisk Samisk Institutts tekstbank ble også brukt. Kjønnsfordelinga blant informantene var cirka 50-50. Alle informanter hadde samisk som morsmål. De fleste informanter var fra Skánik/Skånland og Evenášši/Evenes. Det var også informanter fra Bálák/Ballangen, Rivtták/Gratangen, Hárstták/Harstad, Loabák/Lavangen, Leaŋgáviika/Lenvik, Áhkánjárga/Narvik, Siellak/Salangen og Dielddanuorri/Tjeldsund. Den eldste informanten var født i 1889, den yngste i 1942.

Asbjørg organiserte etableringen av en samisk språkgruppe i Evenes og Skånland. Språkgruppen gjennomgikk innsamlingsmaterialet, emne for emne. Mens gruppa arbeidet, dukket stadig nye ord opp. I 2001 ble Sametingets språkmotiveringspris tildelt den samiske språkgruppa i Skånland og Evenes.

Várdobáiki AS kjøpte i 2020 rettigheter av forlaget Skániid girjie til å lage og distribuere en mobilordboksapp basert på boka Márkku sánit.  Márkku sánit mobilapp er utviklet av Ravda Lágádus i samarbeid med Várdobáiki med støtte fra Sametinget. Appen kan lastes ned av både Android og Iphone mobiler. Appen ble lansert 24.oktober 2022 i samisk språkuke.

Andre prosjekter