Guolástus- ja luonddoprošeavtta mánáidgárddis

I 2022 jobbet vi med fiske- og naturprosjekt i barnehagen. Vi dro på fisketurer med båt, isfiske og fisketur i elva. Vi har høstet inn bær og grønnsaker og laget gode matretter av dette.

Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens egenart og barnas vilje til å verne om naturressursene. Barnehagen skal bidra til kunnskap og erfaring med lokale tradisjoner, samfunnsinstitusjoner og yrker slik at barna kan oppleve tilhørighet til nærmiljøet.

Vår viktigste oppgave for å styrke barnas samiske identitet er og videreføre samiske verdier, kultur og tradisjonskunnskap. Vi skal bygge på en samisk forståelse av naturen og bidra til at barna kan leve i harmoni med naturen, nyttiggjøre seg og høste av naturen. Alt dette med respekt for naturen.

Vi skal bevare og videreutvikle den samiske kulturarven og synliggjøre samisk språk, kultur, levemåte og verdier i vår tid.

Andre prosjekter