Oainnus nr. 3/2016: Om samisk språk

Jukkasjärvisamisk, tornesamisk, markasamisk, markesamisk, det sørligste tornesamiske dialektområde på norsk side. Alle disse benevnelsene har vært brukt og brukes om den samiske dialekten i regionen Sør-Troms og Nordre Nordland.

kr 120

Vipps

Description

Jukkasjärvisamisk, tornesamisk, markasamisk, markesamisk, det sørligste tornesamiske dialektområde på norsk side. Alle disse benevnelsene har vært brukt og brukes om den samiske dialekten i regionen Sør-Troms og Nordre Nordland. Er det kanskje sånn at kjært barn har mange navn, eller hva forteller denne mangfoldige begrepsbruken om den samiske dialekten i Sør-Troms og Nordre Nordland?

Dette nummer av Oainnus inneholder ulike tekster fra eller om dette dialektområdet. Innholdet spenner fra lyriske tekster til erfaringer med å ta språket tilbake, samt rent faglige tekster.

Vi vil spesielt trekke frem to artikler om samiskhet og samisk språk, som er skrevet med omtrent 100 års mellomrom av unge voksne. Det ene er en appell med utgangspunkt i begrepet Samiskhet, skrevet i 1918 av en mann i slutten av tyve-årene. Det andre er en tekst skrevet i 2015 av en dame i begynnelsen av tyve-årene, om et lignende tema som handler om samisk språk og hennes arbeid med å ta språket tilbake.

Vi håper at leseren vil finne boken interessant og lærerik, og at den vil bidra til økt språkutvikling i regionen. Redaktørene Kjersti Myrnes Balto og Tone Elvebakk har hatt uvurderlig hjelp av redaksjonsgruppa som har bestått av Ardis Ronte Eriksen, Gudmund Johnsen, Klemet Hætta og Magne Huva.

Redaktør: Kjersti Myrnes Balto og Tone Elvebakk

Sjanger: Populærvitenskapelig tidsskrift

Utgiver: Várdobáiki samisk senter, 2016

ISBN 978-82-998531-2-5

ISSN 1892-2899

Additional information

Weight 0,349 kg
Dimensions 20 × 21 × 0,8 cm

Lignende produkter