Ny bokutgivelse – På eventyr i Sápmi

På eventyr i Sápmi har utgivelse mars 2023, og handler om vennskapet mellom den kildinsamiske jenta Moatren og den markesamiske gutten Niillas.

Moatren er ei kildinsamisk jente fra Lujávri / Lovozero på russisk side av Sápmi og Niillas ser en markesamisk gutt fra Vuopmegeahči / Trøssemark på norsk side av Sápmi. Når de blir venner, opplever de mange spennende eventyr sammen. I denne boka kan både barn og voksne få en smak av samiske fortellertradisjoner i Sápmi. Følg Moatren og Niillas gjennom åtte samiske årstider.

Boka inneholder 38 tradisjonsfortellinger på samisk og norsk der barn blir introdusert for samisk språk, kultur og samfunnsliv gjennom hovedkarakterene, kildinsamiske Moatren og markesamiske Niillas. Boka er tenkt brukt i samlingsstunder i barnehager, men egner seg godt for barn i småskolen og i andre sammenhenger.

Illustrasjon fra boken "Eventyr i Sapmi", to barn ser på hverandre og smiler.

I hver fortelling er det valgt ut tre samisk ord som barna skal kunne lære i løpet av ei uke. Til hver fortelling er det foreslått aktiviteter, samt en faktadel som utdyper temaene. Faktadelen er tenkt som kompetanseheving for barnehageansatte og andre voksne.

Barnehageboka er blitt til gjennom et samarbeid mellom Várdobáiki språksenter, Márkománák samisk barnehage, Murmansk barnehage nr 136, Murmansk pedagogiske college og Lujávri samisk kultursenter.

Arbeidet med utgivelse av boka ble delt i to deler, tekstproduksjon og utgivelse. Første del er finansiert av Sametinget, Nordland fylkeskommune og Barentsekretariatet. Andre del er finansiert av Sametinget.

Boka utgis i Norge på nordsamisk med markesamiske ord og uttrykk, samt på norsk.
Boka kan kjøpes på Várdobáiki. Pris: kr 399,-.

Redaktører: Ann-Mari Thomassen og Sigrid Schrøder.