25.09.2023

Rabas virgi giellakonsuleantan Várdobáiki sámi giellaguovddážis

Bilde av lærebøker i samisk språk, med blå overlay.
Rabas virgi giellakonsuleantan Várdobáiki giellaguovddážis. Ohcanáigi lea 20.10.2023.

Várdobáikki birra

Várdobáiki ásahuvvui 2002:s ja sirdojuvvui 2020:s ođđa lanjaide Skániin guovddáš Dielddanuori suohkanis. Várdobáikki ulbmil lea seailluhit ja hálddašit sámi giela, historjjá, kultuvrra ja servodateallima guovllus. Dát dahkkojuvvo musea, mánaidgárddi ja giellaguovddáža doaimmaid báktu ja láhčon fálaldagaid báktu vuorráset sámiide ja iežá álbmotvarrisvuođa- ja dikšobálvalusbargguid báktu sámi álbmogii. Várdobáikkis leat 14 jahkebarggu juhkkojuvvon 23 bargiid gaskkas. Várdobáikkis leat čáppa lanjat kurssaide, vuosehusaide ja doaimmaide. Huotnaha oasit láigojuvvojit kafean ja buvdan. Kantuvrrat láigojuvvojit Márkomennui, Duodjeinstituhttii, Sámi varrisvuođadutkanguovddáš, UiT:i, Árran:i, Hinnstein:i.

 

Giellaguovddaža birra
Giellaguovddážis leat 3 bargi. Dasa lassin láigohuvvojit liige giellaresurssat dárbbu mielde. Giellaguovddážis lea sierrá ovddasvástádus áimmahuššat báikkálaš suopmana. Váldobarggut leat čadnon sámegielkurssaide ja giellaarenaide.

Giellaguovddáža bargit veahkehit nai iežá bargguiguin guovddážis. Omd. jorgalit museateavsttat. Várdobáikkis lea nai giellakántuvra/giellaarena, Bárru Giellabaiki Suorttás.

 

Bargodoaimmat

 • Bargat sámi báikenamaiguin
 • Plánet ja čađahit gielladoaimmaid iešguđet ahkái ja ulbmiljovkui
 • Jorgalanbarggut
 • Veahkehit ovdánahttit giellaguovddáža viidáseappot
 • Sámegielkurssat
 • Eahkes- ja vahkkoloahppabarggut hehttojit rehkenastojuvvot
 • Bargi hehtto maid bargat nuppiid ossodagaid bargguiguin dárbbu mielde

 

Sávahahtti gelbbolašvuođat

 • Máhttit njálmmálaš ja čálálaš sámegiela
 • Sávvat formála gelbbolašvuohta sámegielas
 • Sávvat máhtu báikkálaš duortnussámegielas
 • Pedagogalaš hárjáneapmi lea ovdamunni

 

Persovnnalaš iešvuođat

 • Liikot bargat iehčanassii ja joavkkus
 • Beroštit sámegielas
 • Persovnnalaš heivvolašvuohta ja iešvuohta deattuhuvvojit

 

Várdobáiki fállá

 • Bálká soabadusa mielde
 • Buorit penšuvdna- ja bargoveahkadáhkádusat
 • Njuovžilis bargoáigi
 • Mánáidgárdesadji min sámi mánáidgárddis
 • Máŋggabealálaš barggut
Praktihkalaš dieđut

Kanturbáiki: Skánik. Bargobáiki sáhttá leahkit iežá báikkiin gos Várdobáikkis leat aktivitehtat ja doaimmat.
Eanet dieđut virggi birra oaččut jus válddat aktavuođa giellaguovddáža jođiheddjiin Ann-Mari Thomassen, 900 57 123 vai beaivválaš jođiheddjjiin Kjersti Myrnes Balto, 41 50 35 29

Søknad med CV sendes Várdobáiki samisk senter, Skånlandsveien 78, 9440 Skánik/Evenskjer eller e-post kjersti@vardobaiki.no innen fredag 20.10.2023.

Áigeguovdilis ohccit gohččojuvvojit jearahallamii.

Iežá doalut