Marte Myrnes Balto

Portrettbilde av Marte Myrnes Balto som er pedagogisk leder i samisk barnhage.
Pedagogisk leder, Márkomának barnehage