Fast utstilling

Hilla – min muitalusak er navnet på den faste utstillingen som er under oppbygging. Her skal vår mangfoldige samiske kulturhistorie fra regionen formidles.

Rund benk og grafikk fra utstillingen Hilla på Várdobáiki.
Foto/visualisering: Gulo Design.

Várdobáiki museum er i gang med oppbygging av en fast utstilling i lokalene på Evenskjer. Regionen vår har en gammel samisk kulturhistorie som skal formidles i utstillingen. Det er en mangfoldig historie med ulike næringstilpasninger og tradisjoner, som utgjør et samisk fellesskap med kontinuitet opp til vår tid.

De historiske forutsetningene har variert, og den samiske kulturen har møtt på både motstand og medvind. Men samiske tradisjoner har alltid ligget i bunnen – som glørne i et bål som ulmer og gir varme. Under rette forhold kan glør flamme opp og lyse sterkt. Glør har kraft i seg, og med dette som utgangspunkt har vi kalt utstillingen for Hilla (nordsamisk: glo).

En sentral del av utstillingen vil være å tilgjengeliggjøre og formilde tilbakeførte kulturhistoriske gjenstander. Gjennom bååstede-prosjektet har Várdobáiki fått tilbakeført 32 gjenstander som vil stilles ut og settes i en historisk kontekst. Den unike Hilssá-trommen vil også få en sentral plass – i hjertet av utstillingen.

Del 1 av utstillingen forventes åpnet høsten 2023.

Prosjektleder for den faste utstillingen: Janicken Olsen
Utstillingsdesigner: Alvin Jensvold

Forprosjektet for utstillingen er støttet av Sametinget og Nordland fylkeskommune.

Foto/visualiseringer: Gulo Design.