Ny bålplass i barnehagen

I 2022 oppgraderte vi bålplassen vår i barnehagen.

I 2022 oppgraderte vi bålplassen vår i barnehagen. Målet med dette prosjektet var å skape en samisk språkarena der barna lærer samiske ord og uttrykk, rim og regler og sang.

De skal få erfare verdien med hva et bål kan nyttiggjøre oss. Barnehagen skal ta i bruk tradisjonelle lærings- og arbeidsmetoder, på barnas premisser. Barna skal få mulighet til aktiv deltakelse i tradisjonelle aktiviteter der personalet veileder barna til å bli selvstendige individer. Dette erfarer barna gjennom å samle inn tenneved til tørking, oppbygging av bål og opptenning av bålet. De må bruke forskjellige redskapet som kniv, øks og fyrstikk, alt i samråd med personalet.