Oainnus nr. 2/2015: God i kroppen, glad i haue

Várdobáikis skriftserie har denne gangen samisk helse som tema og består av fem artikler. Artiklene er alle knyttet til markesamisk område i Sør-Troms og Nordre Nordland.

kr 120

Vipps

Beskrivelse

Várdobáikis skriftserie har denne gangen samisk helse som tema og består av fem artikler. Artiklene er alle knyttet til markesamisk område i Sør-Troms og Nordre Nordland. Språklig tilhører markesamene den sørligste delen av den nordsamiske språkområdet, i sør grenser det til det lulesamiske.

Kjersti Myrnes Balto er daglig leder ved Várdobáiki samisk senter. Hun har skrevet om helsetreffene, et tilrettelagt tilbud til eldre samer, som Várdobáiki har initiert og gjennomført kontinuerlig siden 2003. Her ses helsetreffene i lys av institusjonsbygging.

Helse i det mangfoldige nord er den neste artikkelen av Ann Ragnhild Broderstad. Hun tar opp helse for den nordnorske befolkningen generelt og den samiske befolkninga spesielt og presenterer noen resultater fra SAMINOR-helseundersøkelsen.

Randi Nymo har i sin artikkel brukt data fra doktorgradsavhandlingen sin: «Helseomsorgssystemer i de samiske markebygder i Nordre Nordland og Sør -Troms. Praksiser i hverdagslivet. ”En ska ikkje gje sæ over og en ska ta tida til hjelp”. Hun presenterer eksempler fra helsetreffene og får fram at fortellinger fra det levde liv og humor i hverdagen har betydning for helse og velvære.

Anne Karen Hætta har skrevet sin mastergrad om tradisjonell helbredelse med bakgrunn i markesamisk område. Hennes artikkel omhandler utfordringer med bevaring og videreføring av tradisjonell helbredelseskunnskap, spesielt med tanke på at kunnskapen ansees som hemmelig.

Sara Brandsfjell skriver om å minnes, og hvilken betydning minnearbeid har i et sykepleieperspektiv. Hun har deltatt på Várdobáikis mimretreff og brukt erfaringer fra dette i oppgaven sin.

Redaktør: Tone Elvebakk
Sjanger: Populærvitnskapelig tidsskrift
Utgiver: Várdobáiki samisk senter, 2015
ISBN 978-82-998531-1-8
ISSN 1892-2899

Tilleggsinformasjon

Vekt 0,264 kg
Dimensjoner 22 × 20 × 0,8 cm

Lignende produkter