07.07.2023
-11.08.2023

UiT sámegiela oahpuid birra 2023 čavčča / Studier i samisk språk ved UiT høsten 2023- oza oahpuide 20.7. rájes/søkes fra 20.7.

Várdobáiki og UiT - Norges arktiske universitet samarbeider om kompetanseheving i samisk språk og litteratur. Høst 2022 - vår 2023 har 3 studenter gjennomført årsenhet 60 studiepoeng i nordsamisk språk og litteratur på UiT via Várdobáiki samisk senter med glimrende resultater. Várdobáiki og UiT fortsetter samarbeidet om gjennomføring av årsenhet 60 studiepoeng i samisk språk og litteratur fra januar 2024 med søknadsfrist 1. desember 2023. Her er info om studier i samisk språk ved UiT høsten 2023.
Praktisk info:

Sámegiela oahpuid 2023 čavčča/Språkstudier høsten 2023

Enkeltemner i høstsemesteret: Enkeltemner på bachelor- og masternivå kan søkes fra 20. juli til 11.august. Husk at du må søke opptak til enkeltemner i UiTs søknadsweb.

 

Lea maiddái vejolaš ohcat UiT oahpaheaddjeoahpuide (mas sáhttá válljet sámegiela fágan) Samordna opptak “Ledige studieplasser” bokte 20.7. rájes:

 

Ledige studieplasser: Etter hovudopptaket i juli er det kvart år nokre ledige studieplassar på dei ulike universiteta og høgskulane. Alle kan søkje på dei ledige studieplassane frå og med 20. juli.

 

Muittuhan ahte Sámedikkis leat stipeanddat daidda geat lohket oahpaheaddjeoahpu mas lea sámegiella fágan:

 

Studier i samisk språk ved UiT, starter H2023 hvis ikke annet nevnt

 

MORSMÅLSNIVÅ:

  • Årsenhet (= første året på bachelor): Davvisámi giella ja girjjálašvuohta – Nordsamisk språk og litteratur
  • Bachelor: Davvisámi giella ja girjjálašvuohta – Nordsamisk språk og litteratur
  • + Master: Sámi giella ja girjjálašvuohta – Samisk språk og litteratur
  • Grunnskolelærer: Vuođđoskuvlaoahpaheaddji 1–7, sámegiela didaktihkka 30 oč – Grunnskolelærer 1–7 med 30 stp samisk didaktikk (. (Fra og med kull 2023 vil det være mulig å velge samisk som fag 4)
  • Lektor 8-13: Davvisámi giella ja girjjálašvuohta fága 1 dahje 2 – Nordsamisk språk og litteratur som fag 1 eller 2

 

LAVERE SPRÅKLIG NIVÅ:

  • Påbygning 30 stp, våren 2024: Davvisámi giella ja girjjálašvuohta – Nordsamisk språk og litteratur
  • Alta, Grunnskolelærer 1-7 og 5-10: Vuođđoskuvlaoahpaheaddji 1–7/5–10: Sámegiella 2. giellan, didaktihkain 60 oč. – Grunnskolelærer med 60 stp. samisk som 2. språk, og didaktikk

 

FRA BEGYNNERNIVÅ:

 

 

 

Andre arrangementer