19.09.2023

Omvisning i kulturlandskap Stuorgieddi/Storjord, ved Leif Skoglund

Åpen omvisning i kulturlandskapet på Stuorgieddi/Storjorda. Her finnes et stort antall ulike kulturminner etter den samiske bosetningen. Gammetufter og andre kulturminner ligger tett i tett og vitner om bosetning over flere hundre år.

Stuorgieddi/ Storjorda ligger på eidet mellom Strávvi/Straumen i Kvæfjord og Sørvik i Harstad kommune. Gamle veier og ferdselsårer gjennom området vitner om lang tids bruk.

Storjorda nevnes første gang i skriftlige kilder i kirkeboka for for Kvæfjord i 1789. Da ble Per Henriksen ble begravet. Sammen med sin kone Marith Nilsdatter var disse de første registrerte fastboende på Storjorda. Etterkommere av disse bor fortsatt på stedet.  Den kjente samiske pioneren Anders Larsen skrev en artikkel om Storjorda i 1933. Der forteller han at Peder Henriksen var Storjords første rydningsmann, omtrent rundt 1755. Larsen nevner også at etter hvert kom det flere som bosatte seg i området, og at de bodde i gammer i lang tid. Larsens beretninger om den første bosetningen på Storjord stemmer godt med andre kilder som kirkebøkene, folketellingen fra 1801 og ting bøker fra Indre Elgsnes.

Várdobáiki har fra høsten 2021 holdt på med kulturminneregistreringer på Storjorda.  Fra våren 2023 har vi også registrert fangstanlegg på Melåaksla og ved Bonstervannet. Leif Skoglund er en viktig ressurs og samarbeidspart i dette arbeidet. Ordførerens tur i Kvæfjord den 20.8.23 gikk til Melåaksla, hvor Leif Skoglund og Marthe Stupforsmo som arbeider med registreringen informerte om kulturminnene der.

Studier og analyser av materialet i etterkant av registreringene vil fortelle oss mer om området.

 

Praktisk info:
  • Oppmøte ved snuplassen på Stuorgieddi/Storjord kl. 18:00
    (der hvor veien Hulderberget tar av fra Storjordveien)
  • Parkering 200 meter mot Borkenes – fra snuplassen på Stuorgieddi/Storjord
  • Omvisning ved Leif Skoglund
  • Terrenget kan være vått – så tenk på fottøyet
  • Kulturminnene er nær snuplassen og terrenget er lett å gå i
  • VærforbeholdFoto:  Leif Skoglund
Andre arrangementer