25.09.2023

Ledig stilling som språkkonsulent på Várdobáiki samisk språksenter

Bilde av lærebøker i samisk språk, med blå overlay.
Ledig stilling som språkkonsulent i 100 % fast stilling. Søknadsfrist fredag 20.10. Tiltredelse så snart som mulig.

Om Várdobáiki

Várdobáiki AS var etablert i 2002 og flyttet i 2020 inn i nye lokaler på Skánik/Evenskjer som er sentrum i Tjeldsund kommune. Formålet for Várdobáiki er å videreføre og forvalte samisk språk, historie, kultur og samfunnsliv i regionen. Dette gjøres gjennom drift av museum, barnehage og språksenter og arbeid med tilrettelagte tilbud for eldre samer og annet arbeid innen folkehelse og omsorgstjenester for den samiske befolkningen. Várdobáiki har per i dag til sammen 14 årsverk fordelt på 23 ansatte. Várdobáiki har flotte lokaler med rom for kurs, utstillinger og aktiviteter. Deler av bygget leies ut til kafe og butikk. Kontorlokaler leies ut til Márkomeannu, Duodjeinstituhtta, Senter for samisk helseforskning, UiT, Árran og Hinnstein.

 

Om språksenteret
Språksenteret har per i dag 3 ansatte. I tillegg leies det inn ekstra språkressurser etter behov.  Språksenteret har spesielt ansvar for å ivareta lokal dialekt.

Språksenterets ansatte bidrar også i forbindelse med andre oppgaver på senteret. F.eks oversetting av tekster til museumsutstillinger. Várdobáiki har også et språkkontor/språkarena, Bárru Giellabáiki på Suortá/Sortland.

 

Arbeidsopgaver

 • Arbeid med samiske stedsnavn
 • Planlegge og gjennomføre språktiltak for ulike aldersgrupper
 • Oversettelsesarbeid
 • Bidra til videreutvikling av språksenteret
 • Samiskkurs
 • Arbeid på kveldstid og i helger må påregnes
 • Den ansatte må også arbeide med oppgaver knyttet til de øvrige avdelinger ved behov

 

Kvalifikasjonskrav

 • Muntlig og skriftlig samisk språk
 • Ønskelig med formell kompetanse i samisk språk
 • Ønskelig med kjennskap til lokal tornesamisk dialekt
 • Pedagogisk erfaring er en fordel

 

Personlige egenskaper

 • Liker å jobbe både selvstendig og i team
 • Har stort engasjement for samisk språk
 • Personlig egnethet og egenskaper vektlegges

 

Várdobáiki tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og personalforsikringer
 • Fleksibel arbeidstid
 • Barnehageplass i vår samiske barnehage
 • Varierte arbeidsoppgaver
Praktisk info:

Kontorsted: Skánik/Evenskjer. Arbeidssted er også andre steder der Várdobáiki har sine aktiviteter og tiltak.
Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til språksenterets leder Ann-Mari Thomassen 90057123 eller til daglig leder Kjersti Myrnes Balto, 41503529.

Søknad med CV sendes Várdobáiki samisk senter, Skånlandsveien 78, 9440 Skánik/Evenskjer eller e-post kjersti@vardobaiki.no innen fredag 20.10.2023.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Andre arrangementer