17.01.2024

Helsetreff på Várdobáiki samisk senter

Helsetreff på Várdobáiki samisk senter

Sametingets eldreråd forteller om sitt arbeid
Sametingets eldreråd er et rådgivende organ for Sametingsrådet og skal bistå i Sametinget i utformingen av Sametingets eldrepolitikk. De kommer på besøk til helsetreffet, og vi får høre litt mer om deres arbeid.

De som kommer fra eldrerådet er Julie Eira, Inge Anders Svonni, Rávdna Anti, Laila Somby Sandvik og Inga Pettersen Lindi.

Foto: Liv Inger Somby,Sámediggi

 

Praktisk info:

Helsetreff på Várdobáiki samisk senter onsdag 17.januar 2024 kl 11.00 – 14.30

Program

11.00   Sametingets eldreråd forteller om

sitt arbeid

12.00   Samisk språkstund

12.30   Trim

13.00   Mat – gomba med tilbehør, 130 kr

13.30   Loddsalg

 

Velkommen!

 

Andre arrangementer