05.12.2023

Invitasjon til åpent informasjons- og planleggingsmøte

Velkommen til samarbeidsmøte for markering av samisk uke i forbindelse med samisk nasjonaldag/samefolkets dag i Evenes og Tjeldsund kommuner

SAMISK UKE – SÁMI VÁHKKU

Velkommen til samarbeidsmøte for markering av samisk uke i forbindelse med samisk nasjonaldag/samefolkets dag i Evenes og Tjeldsund kommuner

Dag og tid: 5.desember kl 16:30-1830

Sted: Várdobáiki, Evenskjer

Evenes kommune, Tjeldsund kommune og Várdobáiki har i flere år samarbeidet om markering av samisk nasjonaldag/samefolkets dag med ulike arrangement i dagene rundt 6.februar og har startet planlegging av samisk uke 2024.

Det er ønskelig at flere aktører er med på markering av samisk uke i ET-regionen og vi inviterer lag, foreninger, organisasjoner og andre interesserte til møte/ide-dugnad den 5.12 fra klokken 16:30. Egne arrangement som ulike aktører har, vil kunne komme med på felles annonsering.

Møtet starter med lett servering

Midtre Hålogaland friluftsråd vil delta på møtet som en aktør og ønsker samarbeid med lag og foreninger eller eventuelt andre.

Sametinget vil informere om muligheter til å søke tilskudd til kulturarrangement.

Program:

16:30: Lett servering

16: 45: Informasjon fra Várdobáiki og kommunene

17:10: Informasjon om muligheter for å søke tilskudd til kulturarrangement v/Sametinget

17:20: Friluftsrådet, om muligheter til samarbeid

17:30-18:30: spørsmål og diskusjoner

Praktisk info:

På Várdobáiki

 

Lett servering
Åpent møte

 

 

Andre arrangementer