Generalforsamling for Várdobáiki torsdag 25.5, kl 18:00-20:00 på Várdobáiki

Møtedeltakere på generalforsamlingen i 2022

Eierne bør komme før 18:00 slik at eierne eventuelt de som har fullmakt til å representere eierne kan registreres før møtet startet.

Les gjerne årsmeldingen før møtet.

Årsmelding 2022

Bildet er fra generalforsamlingen i 2022

Velkommen!. Det serveres kaffe med noe kaffemat til

Relatert