Dekoloniseren ja revitaliseren Sámis. Ola Røe govat 1979 – 2019 Dekolonisering og revitalisering i Sápmi. Ola Røe fotografier 1979 – 2019 ved Galleri Várdobáiki

Ny utstilling ved Galleri Várdobáiki

Vernissage 24. mai 2023 kl. 17 på Galleri Várdobáiki. Både Ola Røe og Jorunn Eikjok vil være tilstede på åpningen. Det blir også servering av tradisjonsmat med moderne vri – velkommen!

– Jeg fikk samiske venner da jeg studerte i Tromsø på 70-tallet. Jeg satt ofte med dem i «det samiske hørnet» på Prelaten kro. Sammen med dem var jeg også på samefester.

Dette forteller fotograf Ola Røe, om hvordan han ble kjent med Sápmi.

Ola Røes fotografiske virke har vært i den mest begivenhetsrike tiden i Sápmi. Utstillingen er en dokumentasjon av den nye tiden i samiske samfunn. Den starter med Alta-kampen, som
resulterte i at samenes status som folk i Norge ble styrket. Med dette begynte også for alvor dekolonineringen og revitasliseringen, med oppblomstringen av samisk kultur. Samene ønsket å bli kvitt koloniseringen og levendegjøre egen kultur.
Fotograf Ola Røe har vært sentral i å dokumentere denne viktigste perioden i samisk historie.

– Jeg flyttet til Guovdageaidnu-Kautokeino på 80-tallet og bodde der i noen år. Der samarbeidet jeg også med fotograf Harry Johansen, som er same.

Dette forteller fotograf Ola Røe. Utstillingen viser hans fotografier gjennom 40 år, fra 1979 til 2019.
Dette er en foto- og tekstutstilling, som begynner med Altakampen, så Beaivváš samiske nasjonalteater, Masigruppa, Riddu Riđđu, Heini Wesslin og til slutt Nils Aslak Valkeapáá – Áillohaš.

Kurator og tekstansvarlig: Jorunn Eikjok
Design: Ola Reibo