Várdobáiki skal forvalte og videreføre samisk språk, historie, kultur og samfunnsliv i regionen. Sámegiel teavsttat ihtet dađistaga.

Områder

Várdobáikis virksomhet består av barnehage, museum, språk, kultur, helse og eiendom.

Hva skjer

Utstillinger

Várdobáiki ønsker å gi samiske kunstnere, både amatører og profesjonelle, en arena der de kan stille ut. Vi ønsker å vise frem samisk kunst, både fra vårt nærområde og fra andre regioner.

Ditt besøk

Her får du vite alt du trenger for å planlegge ditt besøk på Várdobáiki. Velkommen til oss! 

Prosjekt

En del av virksomheten under Várdobáiki er prosjektbasert. Her finner du oversikt og informasjon om aktive og avsluttede prosjekter.