Velkommen til samisk barnegruppe og ungdomsgruppe! Fysisk aktivitet og naturbruk for barn og unge

Mandag 1.februar kl.17:30-20:00 er det Mánáidjoavku/ Barnegruppa.

Tirsdag 2.februar kl.17:30-20:00 er det Nuoraidjoavku/ Ungdomsgruppa.

Skitur, tae-kwon-do, klatring, lassokasting, tur i reingjerde, drama, grotting, overnattingstur, lage mat av planter fra naturen, duodji, båttur, havfiske og blåtur er blant aktivitetene som Várdobáiki samisk senter tilbyr barn og unge i år.

Mánáidjoavku/ Barnegruppa er fra 2.- til 7.trinn.
Nuoraidjoavku/ Ungdomsgruppa er fra 8.trinn til og med 18 år.

Det første treffes arrangeres 1. og 2.februar i Stuornjárgga sámi duodji sine lokaler i Trøssemark. Der skal alle lage sine egne knivbelter.

Det blir servert måltid med fokus på sunn, enkel og tradisjonsrik samisk mat.

Tilbudet er for alle barn og unge, og det kreves ikke at man kan samisk for å delta. Alle vil få mulighet til å lære seg enkle samiske ord og utrykk knyttet til aktivitetene. Og det vil ellers være naturlig for oss å bruke samisk så mye som mulig.

Gruppene ledes av Tone Elvebakk, Beatrice Fløystad og Janne Olsby.

Vi ønsker både tidligere og nye brukere varmt velkommen! Og vi gleder oss enormt til gamle gjensyn og nye bekjentskap!

For mer info og halvårsplan: Velkommen til samisk barnegruppe og ungdomsgruppe!