Bearjadaga, miessemánu 28 beaivvi
diibmu 11 – 14.30
Várdobáikkis, Skániin

11.00 Čuoiganhistorjá márkkuin Eirik Larsen báktu
12.30 Sámi giellaboddu
13.00 Gaskabeaivvit: suovastuhttan spiinnebiergu, suvrragálla ja buđeahtta
Deattáldat: lákčagáhkku
Háddi: 120 ruvnnu

Vuorbegeassin

It sáhte boahtit jus dus lea snuorvu. Lea dehálas eastadeažžat korona háddjemis.
Muitte vuorbebuvda. Dohppe hal mielde juoidá vuorbádallamii.

Valástallanhistorjá Márkkuin

Skániid ja Evenášši márkkogiliin leat valástallamat leahkán sakka bivnnut.

Aktibuot ledje gieža valástallansearvvi, maste čuoiganhistorjá anii stuora saji.

Makkár lea valástallanservviid historjá? Goktes hárjehalle? Mii lea guhkimus lampenoláhusa giliid lampenluohkain? Makkár buorit bohtosiid olleje valástallamiin? Geahkas dorjjo min báikkálas valástallansáŋgáriid?

Dat leat muhtin dain gažaldagain man birra mii galgap ságastit varrisvuodagámnnadeamis.

Lásse-Ivvára Erke  ( 37 jagi )

Vuomin eret. Vuopmi lea akta dain giliin maste lea rikkis čuoiganhistorjá.

Jagis 2000 álggu rájes Várdobáiki bijai su čađahit stuorit kártenbarggu dan báikkálas valástallanhistorjii. Son gažadalai báikkálas valástalliin ja muitaleaddjiin valástallama birra. Erke meid kártii vuoittuid ja čálalas gálduid.

Erke lea jurista ja dál son bargá politihkkalas ráddeaddin sámediggepresidenta Aili Keskitaloi.

Ovdagihtii diediheapmi

Eai leat makkárge oasseváldin ráját, muhto gaitdinat vertejit čohkkát fasta addon sajis. Birra birra vázzin ii leat lohpi ja galgá leat 1 mehtera gaskka.

Ale val boade jos dus lea nuorvu ja nu. Diedit oasseváldima ovdal duorastaga 27.b, čálalaččat  dekke telefovnna bokte, Sárái: tlf 980 39 510, e-poasta: sara@vardobaiki.no

Fredag 28. mai 2021
kl. 11 – 14.30
på Várdobáiki, Evenskjer

11.00 Idrettshistorie fra markebygdene v/Eirik Larsen
12.30 Samisk språkstund
13.00 Middag: røkt svinekam med surkål og potet
Dessert: bløtkake
Pris: 120 kr
Loddsalg

Om du har symptomer på forkjølelse, kan du ikke delta. Dette er viktig for å forhindre spredning av korona.
Vi minner om loddsalg. Ta gjerne med en gevinst som kan loddes ut.

Skihistorie fra markebygdene
Idrett har betydd mye for markebygdene i Skånland og Evenes. I alt var det sju idrettslag, hvor skiidretten hadde en sentral plass. Hva er historien til idrettslagene, hvordan ble det trent, hva er bakkerekordene i hoppbakkene rundt om i bygdene, hvilke idrettsbragder ble oppnådd og hvem sto bak våre lokale idrettshelter? Det er noen av spørsmålene som vi skal snakke om på helsetreffet.

Eirik Larsen
(37) er fra Kjønna, som er en av bygdene med en rik skihistorie. På starten av 2000-tallet var han engasjert av Várdobáiki til å gjennomføre et større
registreringssarbeid av den lokale idrettshistorien. Han intervjuet lokale idrettsutøvere og informanter. Han dokumenterte også premier og skriftlig materiale. I dag er Eirik utdannet jurist og jobber som politisk rådgiver på Sametinget.

Forhåndspåmelding
Det er ingen begrensinger på antall deltakere, men alle må sitte på faste tilviste plasser. Mingling må unngås og alle må overholde 1 meters avstand.
Dere må møte friske og symptomfrie.

Påmelding innen torsdag 27. mai, enten skriftlig eller muntlig til Sara tlf: 980 39 510, epost: sara@vardobaiki.no