Varrisvuođagámnnadeapmi- Helsetreff, torsdag 21.04.22

Duorastaga cuoŋománu 21. b. 2022
gillu 11 – 14


Várdobáikkin, Skániin

11.00 Boazodoallu ja boazodoalohistorjá Oarje-
Romssan ja Nuorta-Nordlanddan
12.00 Giellaboddu: Bååstede dávviriid
birra mat Norsk Folkemuseum
máhcaha
12.30 Lášmmohallan
13.00 Biebmu – Vuoksábiergu
eartameasttanasain ja
rušppiiguin, 120 r
13.30 Vuorbádeapmi

Muitte vuorbebuvdda. Dohppe hal
juoidá mielde vuorbádallamii.
Torsdag 21. april 2022
kl. 11 – 14


på Várdobáiki, Evenskjer

11.00 Reindrift og reindriftshistorie
i Sør-Troms og Nordre-Nordland
12.00 Samisk språkstund: Bååstede
museumsgjenstander som
tilbakeføres fra Norsk Folkemuseum
12.30 Trim
13.00 Mat – Oksesmåsteik med ertestuing
og gulrot, 120 kr
13.30 Loddsalg

Vi minner om åresalg. Ta gjerne med en
gevinst som kan loddes ut.


Reindrift og reindriftshistorie i Sør-Troms
og Nordre-Nordland

Reindriften og bruk av rein har en lang
tradisjon i Sør-Troms og mange har et forhold
til reindriften, ofte via personlig slektskap til
tidligere reindriftsutøvere og reineiere.
Hvordan drives reindrift i Sør-Troms i dag,
og hva er den historiske utviklingen som har
fått reindriften til å praktiseres slik den
gjøres i dag?
Mathias Olsen
26 år gammel mann fra Nipen og Sandemark
Jobber på museet på Várdobáiki og er reineier i
Grovfjord reinbeitedistrikt under Britta
Olsens siida.