Bearjadaga, geassemánu 18. beaivvi

diibmu 11 – 14.30

Várdobáikkis, Skániin

11.00 Beaivválas eallin Nuorta-Nordlánddan ja Oarje-Romssan – goktes leak olbmuok birgen áiggiid čada?

12.30 Sámi giellaboddu

13.00 Gaskabeaivvit: Gahparakča spihkebiergguin ja goikeláibi

Deattáldat: Eananmuorji gabain

Háddi: 120 ruvnnu

Vuorbegeassin – dohppe hal mielde juoidá vuorbádallamii

It sáhte boahtit jus dus lea snuorvu. Lea
dehálas eastadeažžat korona háddjemis

Beaivválas eallin Nuorta-Nordlánddan ja Oarje-Romssan – goktes leak olbmuok birgen áiggiid čada?

Siiddaide márkkuon eai gula beare huotnahak, mean duobdagak ja birrasak maiddá. Vácciidettiin duobdagiin ja birrasiin olbmui badjána ealli muittuk mak guskek bargguide ja friddjaáiggiide. Beaivválas eallima bargguok ja daguok, mak gullek daidda olbmuide geakas atne siiddaideasek danne, daid lea gudnejahttin veara muitaliek ja duodastiek. Lea stuora máhttu mii guoská olbmuid beaivválas eallimii ja daguide. Dainna mon meinen goktes olbmuok birgeje siin beaivválas eallimin. Mu barggu čada sidan buktit ovdii muittuid ja cukcasiid mak guskek beaivválas eallimii, friddjaáiggái ja basiide. Dak vásáhusaid birra mak bohtek ovdan boahtá ártihkkalin Årbok for Skånland 2021.

Randi Nymo

riegádii 1949:s ja lea bajássaddan Rámavuoli márkkogilážis, Skániid suohkanis. Son lea bargan PhD vuosttasamánuensan UiT Norgga Árktalas Universitehtas, Campus Áhkkánjárga ja dal son  lea penšunista. Nymo válddii oahpu Rukses Ruossa buohccid-divssárskovlán, Romssas 1975:s.  Randi lea máŋgii ovdal atnán sátnevuoru Várdobáikki dearvvasvuodagámnnademiin, ja danne maiddái ožžon dieduid iežas doavttirgradii 2011:s.  Son lea dearvvasvuodagámnnademiin ealvan oasálasttiin leat ollu mávssolas diedut mat berrešit juogaduvvut.

Ovdadiedahus 
Njálmmálaččat dahje čálalaččat ovdal geassemánu 16. beaivvi, koronanjoammungáhtten dihte
Sara tlf: 980 39 510, epost: sara@vardobaiki.no

Fredag 18. juni 2021
kl. 11 – 14.30
på Várdobáiki, Evenskjer

11.00 Dagliglivet i markebygdene i Nordre Nordland og Sør-Troms – hvordan har folk bergdes opp gjennom tiden? v/Randi Nymo
12.30 Samisk språkstund
13.00 Middag: rømmegrøt med spekeskinke
og flatbrød
Dessert: jordbær og fløte. Pris: 120 kr
Loddsalg – ta gjerne med en gevinst som kan loddes ut.

Om du har symptomer på forkjølelse, kan du ikke delta. Dette er viktig for å forhindre spredning av korona

Dagliglivet i markebygdene i Nordre Nordland og Sør-Troms – hvordan har folk bergdes opp gjennom tiden?

Til heimen i markebygdene er det ikke bare hus og bygninger som hører med, men også landskap og natur. Landskap og natur gir levende minner gjennom å ferdes der ute både i arbeidsmedfør og som rekreasjonsaktivitet. Hverdagslivets aktiviteter hos de mennesker som har hatt sine heimer der, er viktig å få belyst og dokumentert. Det ligger mye kunnskap i det arbeidet som er gjort og i måten organiseringen av hverdagslivet har skjedd. Det vil si hvordan folk har ordnet seg for å få hverdagslivet til å gå rundt. Jeg er interessert å få fram minner og fortellinger fra dagliglivet, fra fritid og høytider. Det skal bli en artikkel i Årbok for Skånland 2021, basert på erfaringer som deles.

Randi Nymo

f.1949, har vokst opp i markebygda Reinås /Rámavuolli. Hun er pensjonert førsteamanuensis PhD ved UiT, Campus Narvik. Nymo er utdannet ved Røde Kors sykepleieskole i Tromsø i 1975. Randi har deltatt med innlegg på helsetreff på Várdobáiki flere ganger, blant annet fått data til sin doktorgrad i 2011 fra helsetreffene. Hun har erfart at deltakerne på helsetreffene har mye verdifull kunnskap som bør deles.

Forhåndspåmelding
ønskes på grunn av smittevernhensyn. Påmelding innen onsdag 16.juni, enten skriftlig eller muntlig til Sara tlf: 980 39 510, epost: sara@vardobaiki.no