Varrisvuođagámnadeapmi – Helsetreff, 15.12.22

Duorastaga juovlamánu 15. b. 2022
gillu 11 – 14
Várdobáikkin, Skániin
 
11.00   Leaikkastallan beaivvalaš
             eallimis
12.00   Giellaboddu: Juovlasálmmat
12.30   Lášmohallan
13.00   Biebmu – Galbma ja liegga
             juovlabiepmut
13.30   Vuorbádeapmi
 
 
Muitte vuorbebuvdda. Dohppe hal
juoidá mielde vuorbádallamii.
 
Torsdag 15. desember 2022
kl. 11 – 14
På Várdobáiki, Evenskjer
 
11.00   Humor i dagliglivet
12.00   Samisk språkstund: Julesalmer
12.30   Trim
13.00   Mat—  Julebuffé med varm og
            kald mat
13.30   Loddsalg
 
 
Vi minner om åresalg. Ta gjerne med en
gevinst som kan loddes ut.
 
Humor i dagliglivet
Randis forskning omhandler samers livsfilosofi som grunnleggende i forståelse av helse og sykdom. Informantene, i både hovedfag og doktorgraden hennes, er samer bosatt i de samiske markebygder i Nordre Nordland og Sør-Troms. Materialet til hennes doktorgrad er fra helsetreff på Várdobáiki. Nymo var tilstede på flere helsetreff og gjorde deltagende observasjon i gruppa. Hun supplerte materialet med personlige intervjuer. Slekt, landskap og natur synes å ha betydning i informantenes liv og levnet “Overordnet motto hos deltakerne syntes å være: “En skal ikkje gje sæ over og en ska ta tida til hjelp. Og humor er god medisin”
 
Randi Inger Johanne Nymo
Pensjonert førsteamanuensis ved Institutt for helse– og omsorg, UIT- Campus Narvik. Utdannet psykiatrisk sykepleier  med dokotrgrad i helse fra 2011. Er født og oppvokst i den samiske markebygda Reinås i daværende Skånland kommune (nå Tjeldsund kommune) i Sør-Troms. Randi er nå bosatt i Narvik.