Bearjadaga, cuoŋománu 23. beaivvi diibmu 11 – 14.30 Várdobáikkis, Skániin

11.00 Dielddanuori suohkan sámegiela hálddašanguovllus, Marja K. Partapuoli bakto

12.00 Sámi giellaboddu

12.30 Lihkadeapmi

13.00 Mállásak: Suovasguolli rušppemeasttanasain ja spinnebuiddiin.

Deattáldak: Viskkonrakca gabamilkkiin. 120 ruvnno

Vuorbegeassin

Muitte vuorbebuvdda. Dohppe hal mielde juoidá vuorbádallamii

It sáhte boahtit jus don anák snuorvu. Miin vertep caggat korona háddjema

DIELDDANUORI SUOHKAN SÁMEGIELA HÁLDDAŠANGUOVLUN

Dieldanuori suohkan lea dal šaddan sámegiela hálddašanguovlun.

Meid dat máksá dappil olbmuide?

Makkár rivttik dállak dus, ja meid dál sáhtášik oaččuk ovdális ektui?

Miin beassap nai buorástahttit Dielddanuori suohkana odda bargiin guktoin, prošeaktajodiheaddji Márjá Risttiinna Partapuoliin ja giellakonsuleanta Elna Sarain.

Márjá Risttiinna Partapuoli Mon lean Láŋtedieván eret. Virgáiduvvojin prošeavttajodiheaddjin Dielddanuori suohkanii, mu virgi danne lea bargat suohkana laktamiin hálddašanguvlui.

Diediheapmi ovdagihtii: 

Suohkana váldodoavttir lea lobi addán 20 olbmui Dielddanuori ja Evenášši suohkaniin oasálastit varrisvuodagámnnadeapmái koronadili dihte.

Vaikko miin eap beasa dán dego ovdal lágidit, miin goit háliidit lágidit varrisvuodagámnnadeami.

Nannudit oasálastimii, diedit iežat ovdal gaskavahku cuoŋosmánu 21. beaivvi, čálalaččat dekke njálmmálaččat  Sárái, tlf: 980 39 510, e-poastta: sara@vardobaiki.no

Miin illudit dábálas dillái vas ja sávvap buresboahtima gaittinaide vas!

Fredag 23. april 2021 kl. 11 – 14.30 på Várdobáiki, Evenskjer

11.00 Tjeldsund kommune som en del av forvaltningsområdet for samisk språk v/Marja K. Partapuoli

12.00 Samisk språkstund

12.30 Trim

13.00 Middag: røkt fisk med gulrotstuing og baconfett, sviskegrøt med fløtemelk til dessert til deltakerne, 120 kr

Loddsalg

Vi minner om loddsalg. Ta gjerne med en gevinst som kan loddes ut.

Om du har symptomer på forkjølelse, kan du ikke delta. Dette er viktig for å forhindre spredning av korona.

Tjeldsund kommune som en del av forvaltningsområdet for samisk språk

Nå har Tjeldsund kommune kommet med i forvalt­ningsområdet for samisk språk. Hvilken forskjell gjør dette for folk flest? Hvilke rettigheter har du, og hva kan du forvente nå kontra tidligere? Vi får også hilse på de to nyansatte i Tjeldsund kommune. De jobber henholdsvis som prosjektleder og språk­konsulent. Det er Marja Kristina Partapuoli og Elna Sara.

Marja K. Partapuoli fra Planterhaugen. Ansatt som prosjektleder i Dielddanuori suohkan/Tjeldsund kommune, hvor mitt arbeid er å jobbe med kommunens inn­lemmelse i forvaltningsområdet.

Forhåndspåmelding

Kommuneoverlegen har gitt tillatelse til å ha til sammen 20 deltakere fra Tjeldsund og Evenes kommune på helsetreffet pga. koronasituasjonen.

Selv om vi ikke kan gjennomføre som normalt, ønsker vi allikevel å arrangere helsetreff. For å sikre deltakelse, må dere melde dere på innen onsdag 21. april, enten skriftlig eller muntlig til Sara tlf: 980 39 510, epost: sara@vardobaiki.no.

Vi gleder oss til situasjonen normaliserer seg og vi kan ønske alle velkomne igjen!

Click here to add your own text