Golggotmánu, bearjadaga 16.b. 2020 diibmu 11 – 14

Rallarbálgá birra

Rallarbálggis Ruoppákbađas riikaráji badjel Ábeskovvui, reidejuvvui Ufuohtá ruovderahte huksemis čuohtejagemolsumis.

Lea bivnnuhis vázzinbálggis guvlluid čađa dievvá kulturmuittuiguin. Lea dehálaš galbet sihke teavsttaiguin ja govaiguin ealáskahttasiet historjjá.

Ruoppákbađa Eanaeaiggádiid- ja geavaheddjidjoavku midjas barget seailuhit ja ovdanit guovllu lea dal ođasmahttimin galbbaid. Galbbain leat sámegielat teavsttat lassin dárogielat ja eŋgelasgielat teavsttaide. Lea leahkan ovttasbargu eanaeaiggádiidjoavkku ja Várdobáikki giellaguovddáža gaskka gaskal geasset ja čakčat 2020.

Fredag 16. oktober 2020 kl 11 – 14

Om rallarveien
Anleggsveien fra Rombaksbotn til høyfjellet og helt inn til Abisko ble laget i forbindelse med bygging av Ofotbanen rundt århundreskiftet. I dag er det en populær vandringsvei gjennom områder fullt av kulturminner. Skilting med tekst og bilder er viktig for å levendegjøre historien.
Rombaksbotn Grunneier og Brukerlag, som jobber med skjøtsel og utvikling av området, holder nå på med fornying av skiltene. I det nye designet legges det inn samisk tekst i tillegg til norsk og engelsk. Det har vært et samarbeid mellom grunneierlaget og Várdobáiki språksenter sommeren og høsten 2020.

Steingrim Sneve er leder i Rombaksbotn grunneier- og brukerlag.

11.00 Rallarbálgá birra, Steingrim Sneve, Gudmund Johnsen ja Ánne-Mádja Thomassen bokte

12.30 Lášmmohallan

13.00 Biergojukča oasseváldiide, 100 ruvnnu

13.30 Vuorbádeapmi

Muitte vuorbebuvda. Dohppe hal mielde juoga vuorbádallamii.

11.00 Om Rallarveien, ved Steingrim Sneve, Gudmund Johnsen og Ann-Mari

12.30 Trim

13.00 Kjøttsuppe til deltakere, 100 kr

13.30 Loddtrekning

Husk åresalget! Ta gjerne med en gevinst som kan loddes ut.

Click here to add your own text