Várdobáikki Giellaguovddáš/Várdobáiki samisk språksenter i fokus

Språk og språksenteret sto i fokus da Sametinget og Várdobáiki hadde møte i dag. Deltakere: President Aili Keskitalo med Anne Berit K. Hætta og Liv Karin Klemetsen fra administrasjonen, og fra Várdobáiki ser vi senterleder Kjersti Myrnes Balto, samt Klemet I. Hætta (Marit Myrvoll var også til stede).

 

møte 17.3.2016.a