VÁRDOBÁIKI OG VERDENSARV

Deltakerne lærer om verdensarvstedet Lavaux.

Deltakerne lærer om verdensarvstedet Lavaux.

Rolle slott fra midten av 1200-tallet.

Rolle slott fra midten av 1200-tallet.

Várdobáikis museumsleder Marit Myrvoll deltok 23. – 27.november i en workshop som gir kompetanse i vurdering av nominasjoner til UNESCOs verdensarvliste. 15 deltakere fra de nordiske og baltiske stater var samlet til interessante og lærerike dager i Rolle ved Genfer-sjøen i Sveits. UNESCOs konvensjon om verdens kultur- og naturarv sto på dagsorden, samt annet regelverk og gjeldende praksiser i tilknytning til nominasjonsarbeid. I tillegg til øvelser i vurdering av kultur- og naturarvsteders «enestående universelle verdi», ble det tid til ei befaring til verdensarvstedet Lavaux vingårdsterasser (http://whc.unesco.org/en/list/1243) for å oppleve det flotte kulturlandskapet.

Det var UNESCOs rådgivende organer for verdensarven; IUCN (www.iucn.org), ICCROM (www.iccrom.org) og ICOMOS (http://www.icomos.org) som arrangerte workshopen.