Várdobáiki ble etablert som en selvstendig organisasjon for 20 år siden – den 18.november 2002.

Dette markerer vi med et seminar med fokus på Várdobáikis historie og utvikling. Mange personer arbeidet for at det samiske senteret skulle bli etablert. Vi håper at mange av dem vil delta på markeringa, og vi ønsker dem velkommen til å fortelle historier fra dette arbeidet.

Program:

15:00 Velkommen, åpning

15:10    Odd Dalbakk, arbeidet frem mot samisk kulturbygg i perioden 1988-1997

15:35    Henrik Eriksen, leder av plangruppa i perioden, om perioden 1988 til 2002

16:00    Åpent for spørsmål eller kommentarer

16:20    Várdobáikis første 20 år som institusjon

16:50    Underholdning ved Várdobiegga

17:10    Bevertning, kaffe med kaker og rundstykker

              Åpen mikrofon

Alle er velkommen, lett servering

/