Ivar Murberg var en markasamisk fotograf som etterlot seg mange flotte bilder da han døde i 2002. Várdobáiki initierte et prosjekt der vi kuraterer en fysisk utstilling av bilder, og deretter digitaliserer alle hans bilder og bygger opp en digital utstilling for web. Prosjektet er finansiert av Nordland fylkeskommune, Sametinget og Evenes kommune
Første del av prosjektet er gjennomført. Denne utstillingen har blitt til gjennom et samarbeid mellom Várdobáiki samisk senter, Evenes kommune og Ivar Murbergs familie. Den har blitt kuratert av: Unn Kristin Laberg, Solfrid Fjellaksel Pedersen og Tone Elvebakk. Utstillingen var første gang vist ved Galleri Várdobáiki i 2012. Bildene er være fra markasamisk historie og miljø, først og fremst dokumentariske bilder. Utstillingen har også vært vist på Tinja Fjellgård, og sommeren 2015 er den på Ájtte museum i Jokkmokk.