Várdobáiki museum har under arbeid en skjøtselsplan for fjøsgammer. Gjennom prosjektet beskrives fem ulike fjøsgammer i området Botnmark-Veggen i Evenes kommune. Disse fjøsgammene har ulik tilstand. Det er viktig å bevare kunnskapen om hvordan samiske fjøsgammer var satt opp, og det er et mål å restaurere en eller flere fjøsgammer. Gjennom prosjektet beskrives flere fjøsgammer inngående. Prosjektet er finansiert med prosjektstøtte fra Sametinget og har hatt et samarbeid med Norsk kulturminnefond.