Gjennom egne prosjektmidler fra Sametinget arbeides det med å sette opp utstilling med en ung samisk kunstner, Elizaveta Amundsen som vil stilles ut høsten 2015.