Várdobáiki er i gang med et dokumentasjonsprosjekt i samarbeid med Árbediehtu ved Samisk Høgskole. Markasamisk jordbruk har tidligere vært svært lite fokusert på i arbeidet med å dokumentere og verne samisk tradisjonell kunnskap. Målet med prosjektet er å dokumentere, bevare og videreføre tradisjonell kunnskap tilknyttet jordbruk i markasamisk område. Det er gjennomført intervju med eldre ressurspersoner. Det vil også lages en film om tema. Arbeidet med dokumentasjon er finansiert ved hjelp av samisk høgskole, filmen er finansiert med midler fra Sametinget.