Nasjonaljubileet 2030 har lagt opp til en nasjonal markering som vil foregå frem mot 2030. I 2023 er tema Ressurser og rikdom, Tore Hunds rike. I den forbindelse har Várdobáiki fått finansiert et prosjekt fra Kulturrådet, Sametinget og Nordland fylkeskommune.

Várdobáiki gjenskaper Tore Hunds čehporis (skinnkrage/fell). Målet med prosjektet er å formidle samisk tilstedeværelse, samfunn, tro, samhandling mm i vikingetiden. Snorre Sturlason skriver at Tore Hund gikk til samene for å få laget en kofte som skulle gi han beskyttelse i slaget ved Stiklestad. Det viste seg å ikke være en kofte som beskrevet i bokmålsversjonen av Snorres saga, men en slags fell/kappe/krage som beskrevet i nynorskoversettelsen og også på originalspråket gammelislandsk.
Historien viser en utstrakt samhandling og kontakt mellom samene og nordmenn, og også at samene var viktige handelspartnere. Samenes tilstedeværelse og posisjon løftes i for liten grad opp i tradisjonell historieskriving, og dette ønsker vi å gjøre noe med.

Vi har etablert en ressursgruppe som har bestått av kunnskapsrike folk som til sammen har dekt mange fagfelt; historie, duodji, samisk samfunnsliv, tekstilkunnskap mm. Ressursgruppen har bestått av Alf Ragnar Nielssen, Åsa Elstad, Dikka Storm og Maja Dunfjeld. Duojár/samisk håndverker som lager selve plagget er Ellen Berit Dalbakk.
Program
12:00 Kulturelt innslag og velkommen
12.10 Om prosjektet v/Tone Elvebakk
12:20 Tore Hund, «finneferdene» og samene v/Alf-Ragnar Nielssen
13:05 Pause – kaffe
13:15 Samisk perspektiv på prosjektet og den religiøse situasjonen v/Dikka Storm
13:35 Skjoldehamndrakten, en drakt fra 1000-tallet med samiske og norrøne trekk v/Åsa Elstad
13:55 Pause – kaffe
14:05 Duodji og tradisjonell kunnskap – čehporis fra jegerplagg til stormannskrage v/Maja Dunfjeld
14:25 Å gjenskape Tore Hunds čehporis – den praktiske duodji-prosessen v/Ellen Berit Dalbakk
15:00 Veien videre
15:10 Presentasjon av boka: ‘Samisk fortid i Lofoten av Alf Ragnar Nielssen

Det blir en utstilling av kunstverk som fremstiller Tore Hund under eller like etter slaget på Stiklestad. I tillegg har vi valgt ut illustrasjoner fra Snorre Sturlassons kongesagaer som ble utgitt i 1899 og gjort reproduksjoner av disse. Her vil forhistorien til og selve slaget på Stiklestad kort beskrives. Alvin Jensvold har laget flere bilder av Tore Hund som også stilles ut.