Styremøte på Pippira Siida

Styret i Várdobáiki har avholdt styremøte 29. mars på Pippira Siida i Ballangen. Eier Ingolf Kvandahl, som også sitter i Várdobáiki’s styre, fortalte og viste rundt på Kvandahl-museet som er en del av anlegget. Bildet viser fra venstre: Ánne Márjá Guttorm Graven, Ingolf Kvandahl, Sigbjørn Skåden og Else Grete Broderstad (leder). Nestleder Svein Erik Kristiansen var ikke til stede.

styremøte 29.3.16